1. استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی برای تدریس مبانی مدیریت و کارآفرینی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و کارآفرینی در گردشگری بعنوان کارآموزی دانشجویان مدیریت جهانگردی
2. دبیر جشنواره کارآفرینی و کسب و کار علامه طباطبایی
3. دبیر علمی رویداد کارآفرینی طلوع برکت جهت ترویج کارآفرینی در صنایع و هنر قرآنی-مذهبی که با حمایت جهاد دانشگاهی در مرکز نوآوری و شکوفایی و دانشگاه های تهران، الزهرا، آزاد صفادشت، شریعتی و چند موسسه قرآنی برگزار گردید
4. طراحی و 12 ترم تدریس آزمایشگاه IT در دانشگاه تهران (1386-1391) به همراه مشاوره در پروژه های دانشجویان
5. طراحی درس آزمایشگاه راه حل ها سیار در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
6. 6 ترم تدریس آزمایشگاه پایگاه داده در دانشگاه تهران (1385-1388) به همراه مشاوره در پروژه های دانشجویان
7. مسئولیت ترویج کارآفرینی در مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1389)
8. 1 ترم دستیاری درس پایگاه داده در دانشگاه تهران (1387)
9. 2 ترم دستیاری درس مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیکی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
10. برگزاري کارگاه آموزشي مباني کارآفريني و کارآفريني در بستر فناوري اطلاعات در دانشگاه علامه طباطبايي و تهران
11. برگزاري دوره هاي آموزشي برنامه نويسي ويندوز، طراحي وب، سيستم هاي تجارت همراه در شرکت آسمان مجازي
12. برگزراي دوره هاي آموزشي سرمايه گذاري و تحلیل بورس و بازارهاي ارز، طلا و کالا در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
13. برگزاری دوره های کارآفرینی در صنعت هوایی و فرودگاهی
14. طراحی و برگزاری دور های کارآفرینی در مساجد