1. رتبه 3 کنکور دکتری کارآفرینی سال 1392 – دانشجوی روزانه دکتری کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران
2. رتبه 604 کنکور سراسری ریاضی سال 1383
3. کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران (1388)
4. کارشناسی ارشد مدیریت گرایش کارآفرینی از دانشگاه علامه طباطبایی(ره) رتبه سوم با معدل 17.84
5. اخذ مدارك اصول بازار سرمايه و معامله‌گري اوراق تأمين مالي (1389) و کارشناسی عرضه و پذیرش (1392) و معامله گری ابزار مشتقه (1392) از سازمان بورس و اوراق بهادار
6. گذرانیدن کارگاه آموزشی کارآفرینی در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی (1389)
7. شرکت در دومین کنفرانس ملی مهندسی مالی (1392)
8. تحصیل در مدرسه راهنمایی و دبیرستان مفید