1. دانشگاه علامه طباطبایی: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، درس مبانی مدیریت و کارآفرینی
 2. دانشگاه علامه طباطبایی: دانشکده مدیریت، درس کارآموزی گردشگری و درس احکام کسب و کار
 3. دانشگاه تهران: دانشکده زیست شناسی
 4. دبیر جشنواره کارآفرینی و کسب و کار علامه طباطبایی
 5. دبیر علمی رویداد کارآفرینی طلوع برکت جهت ترویج کارآفرینی در صنایع و هنر قرآنی-مذهبی که با حمایت جهاد دانشگاهی در مرکز نوآوری و شکوفایی و دانشگاه های تهران، الزهرا، آزاد صفادشت، شریعتی و چند موسسه قرآنی برگزار گردید
 6. طراحی و 12 ترم تدریس آزمایشگاه IT در دانشگاه تهران (1386-1391) به همراه مشاوره در پروژه های دانشجویان
 7. طراحی درس آزمایشگاه راه حل ها سیار در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 8. 6 ترم تدریس آزمایشگاه پایگاه داده در دانشگاه تهران (1385-1388) به همراه مشاوره در پروژه های دانشجویان
 9. مسئولیت ترویج کارآفرینی در مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1389)
 10. 1 ترم دستیاری درس پایگاه داده در دانشگاه تهران (1387)
 11. 2 ترم دستیاری درس مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیکی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 12. برگزاري کارگاه آموزشي مباني کارآفريني و کارآفريني در بستر فناوري اطلاعات در دانشگاه علامه طباطبايي و تهران
 13. برگزاري دوره هاي آموزشي برنامه نويسي ويندوز، طراحي وب، سيستم هاي تجارت همراه در شرکت آسمان مجازي
 14. برگزراي دوره هاي آموزشي سرمايه گذاري و تحلیل بورس و بازارهاي ارز، طلا و کالا در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 15. برگزاری دوره های کارآفرینی در صنعت هوایی و فرودگاهی
 16. . طراحی و برگزاری دور های کارآفرینی در مساجد