من سید علیرضا هاشمی نکو هستم. متولد آخر شهریور 1365.

مهندس نرم افزار (دانشگاه تهران) و دکترای کارآفرینی همین دانشگاه.

حلقه علمی باقرالعلوم(ع) و بسیج دانشکده کارآفرینی را پایه گذاری کردم.

در چند کسب و کار کارآفرینانه و پروژه های دولتی و خصوصی زیادی شراکت داشته ام،

تعدادی مقاله داخلی و خارجی و کنفرانس و ژورنالی و همچنین مهندسی و مدیریتی و دو کتاب (کتاب سرمایه گذاری خطر پذیر و کتاب مرگ بر سلطه، در زمینه نفی سبیل در مدیریت و اقتصاد) و چند ترم تدریس در دانشگاه تهران و علامه طباطبایی رزومه علمی بنده می باشند.

به موضوع تامین مالی کارآفرینی علاقمند هستم و در زمینه کارگزاری بورس تمام مدارک بورسی غیر از مدرک تحلیلگری را دارم.

پایان نامه من در زمینه مدل تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار ایرانی می باشد که به یاری خدا یک کتاب نیز در این زمینه تا یکی دو ماه آینده به چاپ خواهم رساند.

من در کسب و کار خود را بازنشسته احساس می کنم و انگیزه بالایی برای پول درآوردن ندارم، در عوض انگیزه بالایی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی-اجتماعی احساس می کنم.